+420 777 23 60 23

Po - Pá: 8:00 - 16:00

polasek@fenix2015.cz

Kontaktní e-mail

Rady a tipy

V této sekci Vám přinášíme a rady a tipy z oblasti pojištění.

Kupní smlouva na auto je právní dokument, kterým prodávající přenechává kupujícímu vlastnické právo k vozidlu za určitou finanční částku. Smlouva musí obsahovat informace o vozidle (značka, model, rok výroby, stav tachometru), prodávajícím a kupujícím, a dále podmínky pro převod vlastnictví, způsob platby, dodání vozidla a další důležité informace. Obvykle se také přikládá technický průkaz vozidla, případně další dokumenty související s vozidlem. Kupní smlouva je důležitým dokumentem pro oba zúčastněné strany a měla by být uzavřena písemně, aby se předešlo případným nedorozuměním a sporům.

Ve smlouvě by mělo býti uvedeno i to, že je vůz po havárii (nemusí býti například u menších závad – odřený lak, poškrábaný nárazník,…). I po opravě vozu po nehodě se může projevit snížená kvalita vozu. Je-li toto zamlčeno, může tím vznikat nárok na slevu, nebo odstoupení od smlouvy.

Kupní smlouva na auto by měla obsahovat následující informace:

 1. Identifikační údaje vozidla, jako jsou značka, typ, rok výroby, VIN (Vehicle Identification Number), stav tachometru, atd.
 2. Osobní údaje prodávajícího a kupujícího, včetně jména, adresy, čísla občanského průkazu a kontaktních údajů.
 3. Cenu, za kterou se vozidlo prodává, a způsob platby (hotově, převodem, čekem atd.).
 4. Datum a místo převzetí vozidla.
 5. Stav vozidla v době prodeje, včetně všech vad a poškození, které jsou prodávajícím známy.
 6. Podmínky garance a záruky na vozidlo, pokud jsou takové podmínky dohodnuty.
 7. Další podmínky, jako např. smluvní pokuty, právo na odstoupení od smlouvy, povinnosti kupujícího a prodávajícího, a další.

Kromě výše uvedených informací by měla kupní smlouva na auto také obsahovat podpisy a datace prodávajícího a kupujícího, aby byla považována za právně platnou.

Vzor kupní smlouvy (.docx)

Vzor kupní smlouvy (.pdf)

Plná moc k přepisu vozidla je dokument, kterým majitel vozidla přenáší oprávnění k provádění přepisu na jinou osobu. Tento dokument je obvykle využíván v případech, kdy majitel vozidla není schopen osobně navštívit příslušný úřad pro přepis nebo si přeje, aby tuto záležitost za něj vyřídila jiná osoba.

V plné moci k přepisu vozidla musí být uvedena identita majitele vozidla a osoby, které jsou oprávněny provést přepis. Dále musí být specifikována identita vozidla, tedy značka, typ, rok výroby, VIN kód a státní poznávací značka.

Plná moc k přepisu vozidla musí být potvrzena notářem a měla by obsahovat datum a místo vystavení. Pokud je plná moc vydána v zahraničí, musí být přeložena do češtiny a ověřena u českého notáře.

Je důležité si uvědomit, že plná moc k přepisu vozidla přenáší na druhou osobu veškerou odpovědnost za přepis a změny v registru vozidel. Proto je důležité pečlivě zvážit, komu tuto plnou moc udělíte.

Převod a registrace uskuteční na registru vozidel KDEKOLIV v ČR. Dostavit se tam mohou buď jak prodávající, tak kupující nebo jen jeden z nich, a to s plnou mocí od toho druhého, úředně ověřenou. Plnou moc ověříte na kterémkoliv místě označeným jako Czech POINT, poště nebo u notáře.

 
Co je třeba přiložit k žádosti:
 • technický průkaz (velký TP)
 • plnou moc (pouze v případě zastupování)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV = malý technický průkaz)
 • doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
 • platný doklad totožnosti nebo živnostenský list či koncesní listinu, výpis z OR
 • protokol o evidenční kontrole vozidla
Popřípadě i následující doklady:
 • jedná-li se o vozidlo na úvěr, leasing – předložení úvěrové nebo leasingové smlouvy
 • doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno
 • cizinci potřebují doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území ČR, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla občanem České republiky.

VZOR ZDARMA:

Plná moc (.doc)

Plná moc (.pdf)

Když se vám praskne čelní sklo, může to být nejenom nebezpečné, ale také velmi stresující. Následující kroky by vám mohly pomoci situaci zvládnout:

 1. Zastavte vozidlo na bezpečném místě: Pokud se vám praskne čelní sklo během jízdy, pokuste se okamžitě zastavit na bezpečném místě mimo hlavní dopravní proudu. Pokud je to nutné, použijte nouzová světla.

 2. Ohodnoťte rozsah poškození: Podívejte se na poškození a ohodnoťte, zda se jedná o malý prasklý kousek skla nebo zda je nutné vyměnit celé čelní sklo.

 3. Zavolejte na odtahovou službu: Pokud je nutné vyměnit celé čelní sklo, zavolejte na odtahovou službu. Pokud se jedná pouze o malý prasklý kousek skla, můžete zajet k nejbližšímu autoservisu a nechat si jej opravit.

 4. Informujte své pojišťovny: Pokud máte sjednané pojištění vozidla, zkontrolujte, zda vám pokryje náklady na opravu nebo výměnu čelního skla. Informujte svou pojišťovnu o situaci a zjistěte, jak postupovat dál.

 5. Vyvarujte se použití vozidla: Pokud se jedná o větší poškození, vyvarujte se použití vozidla, dokud nedojde k výměně čelního skla. Poškození čelního skla může totiž snížit jeho ochrannou funkci.

Prasklé čelní sklo není příjemnou záležitostí, ale díky rychlému a adekvátnímu jednání můžete minimalizovat rizika a náklady spojené s jeho opravou či výměnou.

Ztráta SPZ (státní poznávací značky, nově RZ) je pro majitele vozidla velký problém, protože vozidlo nelze legálně provozovat bez platné RZ. Pokud dojde ke ztrátě SPZ, je nutné co nejdříve podniknout kroky k jeho nahrazení.

V první řadě je třeba podat oznámení o ztrátě RZ na místním úřadě – dopravním inspektorátu. Poté můžete požádat o vydání nových RZ. S sebou je nutné mít doklad o vlastnictví vozidla, technický průkaz a doklad totožnosti. Při ztrátě RZ je důležité také zajistit, aby vozidlo bylo pojištěno a mělo platnou zelenou kartu.

Je také důležité být opatrný, aby se ztracené RZ nedostaly do špatných rukou a nebyly použity ke spáchání trestné činnosti. Proto se doporučuje ihned po ztrátě SPZ informovat policii a nahlásit ji jako odcizenou.

Změna pojišťovny je poměrně jednoduchý proces.

Je důležité mít na paměti, že změna pojišťovny může být spojena s určitými náklady, např. předčasným ukončením pojistné smlouvy nebo poplatkem za změnu pojišťovny. Proto je důležité si před samotnou změnou důkladně zvážit všechny náklady a výhody spojené s touto změnou.

Je důležité poznamenat, že každá pojišťovna může mít odlišné podmínky pro ukončení smlouvy, proto je nutné se seznámit s konkrétními smluvními podmínkami.

Způsoby ukončení pojistné smlouvy:

 • Výpověď ke konci pojistného období tzv. k výročí pojistné smlouvy
 • Výpověď do dvou měsíců od data sjednání pojistné smlouvy
 • Výpověď z důvodu dočasného odhlášení z registru vozidel tzv. DEPOZIT
 • Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
 • Výpověď z důvodu úpravy pojistného pojistitelem
 • Zánik pojištění v případě neplacení pojistného
 • Zánik pojištění dohodou

Výpověď pojistné smlouvy je prohlášení pojištěnce o ukončení smlouvy s pojišťovnou. Důvody pro výpověď mohou být různé, například změna ceny pojištění, neuspokojivé plnění ze strany pojišťovny, změna majetkových poměrů pojištěného, nebo jednoduše výhodnější nabídka od jiné pojišťovny.

Výpověď musí být učiněna písemně a musí obsahovat identifikační údaje pojistníka a pojišťovny, popis smlouvy, důvody pro výpověď a datum, od kterého má být smlouva ukončena. Pojišťovna musí výpověď potvrdit písemně, respektive DNES již pouze emailem a sdělit termín ke kterému bude smlouva ukončena.

Při výpovědi pojistné smlouvy je nutné brát v úvahu i případné sankce za předčasné ukončení smlouvy, jako například penále. Proto je důležité pečlivě zvážit výhody a nevýhody ukončení smlouvy s pojišťovnou před podáním výpovědi.

 

Důvody ukončení pojistné smlouvy:

 • Výpověď ke konci pojistného období tzv. k výročí pojistné smlouvy
 • Výpověď do dvou měsíců od data sjednání pojistné smlouvy
 • Výpověď z důvodu změny vlastníka pojištěného vozidla
 • Výpověď z důvodu dočasného odhlášení z registru vozidel tzv. DEPOZIT
 • Výpověď z důvodu trvalého odhlášení z registru vozidel
 • Výpověď z důvodu odcizení vozidla
 • Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
 • Výpověď do 1 měsíce od převodu pojistného kmene
 • Výpověď z důvodu úpravy pojistného pojistitelem
 • Zánik pojištění v případě neplacení pojistného
 • Zánik pojištění dohodou

Ujel Vám viník nehody a máte jen jeho registrační značky – SPZ? Nebo potřebujete zjistit zda viník nehody má pojištěné vozidlo? Tyto informace můžete snadno získat po kliknutí na odkaz níže. Bohužel, ale pokud pojistník nemá doplněnou aktuální SPZ, tak Vám databáze pojištění nenajde…

Informační středisko ČKP pro poškozené

LINK: Vyhledávání pojišťovny dle SPZ

Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii (nedošlo ke zranění nebo škoda nepřevyšuje 100 000 Kč), musíte se s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout na zavinění. Tuto dohodu je nejlépe učinit písemně a to na tiskopisu „Evropský záznam o dopravní nehodě“. Alternativně je možné využít i volného listu papíru – na takovém to dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsaná dohoda o zavinění. Při dopravní nehodě je důležité postupovat správně, abyste minimalizovali riziko zranění a škod.

Zde je několik kroků, které byste měli udělat:

 1. Zastavte vozidlo na bezpečném místě. Pokud je to možné, zajistěte místo nehody a označte ho, abyste minimalizovali riziko další nehody.

 2. Zkontrolujte, zda jsou všichni účastníci nehody v pořádku. Pokud někdo potřebuje lékařskou pomoc, zavolejte záchrannou službu.

 3. Zavolejte policii a požádejte je o příjezd na místo nehody. Pokud jste způsobili nehodu, musíte to policii ohlásit bez ohledu na výši škod.

 4. Vyměňte si údaje s dalšími účastníky nehody. Zaznamenejte si jména, adresy, telefony, registrační čísla vozidel, pojišťovny a čísla pojistné smlouvy.

 5. Pokud máte fotoaparát, pořiďte snímky vozidel a místa nehody. Toto může být užitečné pro pojišťovny a policii.

 6. Pokud jste poškozeni, obraťte se na své pojišťovacího zprostředkovatele a nahlaste škodu.

 7. Dodržujte postup stanovený policií a pojišťovnou. Pokud bude třeba, postupujte podle instrukcí lékařů.

Pamatujte si, že každá dopravní nehoda je jiná a může vyžadovat jiné kroky. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, obraťte se na svého pojišťováka nebo právníka, aby vám pomohl zvládnout situaci a minimalizoval potenciální škody.

Co vše vyplnit do formuláře o nehodě?

 • Při vyplňování používejte pouze jednu sadu formulářu pro 2 zůčastněná vozidla (dvě sady pro 3 vozidla, atd.). Nezáleží která strana formulář vyplní a dodá. Je nutné používat propisovací tužku k vyplnění a psát tak aby byly obě kopie čitelné.
 • Je dobré uvádět vždy eventuální svědky nehody se všemi kontaktními údaji a to zejména mají-li účastníci nehody protichůdné názory na vznik příčiny havárie.
 • Po podpisu záznamu o dopravní nehodě oboumi řidiči předejte jeden výtisk druhému účastníkovi nehody a jeden si ponechte pro předání vašemu pojistiteli.
 • Při oznamování nehody na pojištovně uveďte kdy a kde je možné nechat auto prohlédnout odborníkem. Vyplněný formulář předejte co nejdříve příslušné pojištovně.

Ke stažení

Záznam o dopravní nehodě – CZ, EN, DE

Spolupracující pojišťovny

Kooperativa_NEW_RGB
cpp_logo-1
csob-logo-20220110-034915
generali cp
Allianz
loga_axa
slavia-pojištovna-logo
og-webjet
fle_logo_verze_agenturykooperativy
meta
logo_hasicska_vzajemna_pojistovna_bfhd_426x275
servisni-pojistovna
ergo_logo
metlife_eng_logo_rgb
nn-obr-uvod-1
logo_share_1200x630

Spolupracující banky

000ac1ed03433056997aecd53f62a952_resize=680,383_
moneta-logo
CSOB_logo
hypotecni
Komerční_banka_logo.svg
HU base 2D bank 2 righe Brandline S
equa-bank-a-s-logo-vector
2560px-Raiffeisen_Bank.svg

Stavební spořitelny

17888_148603_az_logo_positive_cmyk_c-2-2
rsts-logo
sscs-logo
ČSOB-stavebni-logo