Zajímavost: Požili jste alkohol? AXA zaplatí taxíka

Člověk, který není schopen jízdy z důvodu požití alkoholu, by měl raději nechat auto na místě a neodjíždět s ním. Tuto jednoduchou zásadu však ne všichni řidiči dodržují. Proto AXA v Německu nabízí od 1. června do 30. září 2017 speciální akci. Stačí zavolat na telefonní číslo asistenční služby a pojišťovna pak zajistí taxi a uhradí cenu této služby.

Pro čerpání takové asistenční služby je třeba u německé AXA sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s garancí mobility. Poté klient obdrží příslušný doklad, tzv. Taxi – Joker, a tím získá nárok na dvě jednotlivé jízdy taxíkem v délce až 50 km, ovšem jen na německém území.U této nové asistenční služby není stanoveno žádné věkové omezení. Nicméně je jasné, že značným rizikům při silničním provozu jsou vystaveni zvláště mladí řidiči. Podle německého Statistického spolkového úřadu je u nich nejvyšší riziko úrazu.

Podíl věkové skupiny 18–24 let na celkovém počtu zraněných v důsledku dopravních nehod v Německu činil 16,7 % v roce 2015 a její podíl na celkovém počtu úmrtí v silničním provozu dosáhl ve stejném roce 13,7 %.

Samozřejmě nejde jen o alkohol za volantem. Pro tuto věkovou skupinu je především příznačná nedostatečná řidičská praxe. Příčinou nehod bývá také často jisté přeceňování se, když se například dostaví v noci po návštěvě diskotéky únava, ale mladý řidič přesto vozidlo použije. V každém případě může být vyhodnocení efektů této speciální akce AXA zajímavé pro mnoho pojistitelů, kteří provozují pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.