Ceny POV klesají – průměrem je 2764 Kč

Stagnace sazeb povinného ručení nekoresponduje s vývojem způsobených škod. Náklady na pojistná plnění rostou, což při pokračující stagnaci pojistného nemůže být dlouhodobě udržitelné. Celkovou bilanci ovlivnil nejen nový občanský zákoník, který zvýšil závazky ze škod na zdraví, ale také nejrizikovější segmenty klientů působících škody opakovaně. Informaci přinesla Česká kancelář pojistitelů.

Pojišťovny ročně vyřídí více než čtvrt milionu škod z povinného ručení

Výše průměrné škody stále roste a aktuálně překračuje hodnotu 40 000 Kč. Roste také počet škod včetně těch se zdravotními nároky. „Meziročně došlo k nárůstu nákladů na pojistná plnění o cca 1,3 mld. Kč, na 12,9 mld. Kč, a kvůli novému občanskému zákoníku dochází také k navýšení dlouhodobých závazků ze škod na zdraví o 1,8 mld. Kč za jeden škodní ročník,“ uvedl Petr Jedlička, hlavní analytik České kanceláře pojistitelů.

Pojistné u osobních vozidel:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Osobní vozidla – fyzické osoby 3643 Kč 3519 Kč 3174 Kč 2936 Kč 3083 Kč 3020 Kč 3001 Kč 2998 Kč
Osobní vozidla – firmy 5122 Kč 4864 Kč 4605 Kč 4078 Kč 4217 Kč 3937 Kč 3845 Kč 3838 Kč

  Zdroj: ČAP

Na nepříznivé bilanci povinného ručení se nejvíce podílí nejrizikovější segmenty tahačů návěsů a ostatních velkých vozidel nad 3,5 t. „Pojistné těchto segmentů nepokrývá závazky ze škod.  Ačkoliv pojišťovny meziročně sazby nejrizikovějších segmentů zvýšily, růst pojistného je nedostatečný vzhledem k tomu, že jejich škody rostou ještě rychleji,“ vysvětluje Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Průměrné pojistné za celý trh klesá pod úroveň 2800 Kč

I přes očekávaný nárůst pojištěných vozidel, který zůstává na úrovni cca 3 %, se růst předepsaného pojistného zpomalil na 2,4 %. Průměrná cena celého povinného ručení tak již ani nestagnuje, ale opět klesá; nyní meziročně klesla o 0,6 %, na 2764 Kč. Tento vývoj ovlivňuje pokračující segmentace povinného ručení, která konkrétně odráží rizikovost každého klienta.

„Do budoucna může být motivující pro zákazníky i pojišťovny zavádění aktivních asistenčních systémů, které dokážou zabránit vzniku nehody. Pojišťovny by to totiž mohly zohledňovat ve svých sazbách a lidé by podle toho mohli posuzovat výběr vhodného povinného ručení,“ uvádí Petr Jedlička.


Mohlo by vás zajímat: Blíží se zdanění pojišťovnictví? Slovensko už navrhlo zákon


Zpřesňování segmentace motoristů však aktuálně nezajišťuje vyrovnání nepříznivé bilance povinného ručení. „Uvedená situace zpřesňování výpočtu rizikovosti je pro klienty příznivá, neboť pro ty méně rizikové a bezpečně jezdící klienty nárůst pojistného nenastává. Na druhou stranu, pojistitelé musí myslet i na budoucí zachování stability celého odvětví, aby dokázali vždy z pojistného pokrýt veškeré závazky z pojistných smluv. Ostatně postačitelnost pojistného intenzivně sleduje a vyhodnocuje i Česká národní banka,“ doplňuje Jan Matoušek. 

Pojišťovny již přispěly do garančního fondu ČKP částkou 500 mil. Kč na nepojištěné škody

Česká kancelář pojistitelů plní nezastupitelnou roli při zajišťování tisíců nepojištěných škod, tak aby se poškozeným dostala náhrada újmy, která jim byla způsobena provozem vozidla bez povinného ručení. ČKP prostřednictvím garančního fondu, kam přispívají pojišťovny z vybraného pojistného na povinném ručení, uhradí i ty částky, které se jí nepodaří získat od nepojištěných viníků nehod.

Vývoj pojištěných vozidel v ČR                                                                                                                                                                                                                       Zdroj: ČAP

„Od 1. ledna 2018 dojde k opětovnému zavedení příspěvku nepojištěných, a tedy i ke spravedlivému financování nepojištěných škod nepojištěnými motoristy, jejichž počet poslední dva roky roste. Cílem výzvy k úhradě příspěvku je snížit počet nepojištěných vozidel a škod, které způsobí. Pokud lidé výzvu obdrží, je to pro ně signál, aby si dali své povinnosti do pořádku a předešli násobně vyšším částkám v případě škody, kterou by nepojištěným vozidlem mohli způsobit,“ uzavírá Jan Matoušek.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.